VELKOMMEN TIL PENSJONISTUNIVERSITETET I OSLO

Vi ønsker spesielt alle våre medlemmer et riktig Godt Nytt År og håper at 2023 vil bli ett «fullverdig» PU-år uten et eneste avlyst foredrag pga pandemien. Alle våre foredrag holdes på Colosseum Kino om ikke annet er oppgitt i programmet.

Overgangen til PU’s nye digitale hverdag har gått over all forventning, selv om kanskje ikke alle medlemmer er enige i det, men i betraktning medlemsantallet på nærmere 1500 sier vi oss fornøyd.

Noen hundre fra ventelisten har nå fått tilbud om medlemskap, og siden mange av disse har ventet 2-3 år er det alltid noen som ikke lenger er interessert eller ikke svarer i det hele tatt; så hvor mange nye som kommer til og hvor mange gamle medlemmer som slutter vet vi ikke før vi gjør opp status om noen uker.

Pensjonistuniversitetet har 28-29 forelesninger pr. år fordelt på vår-og høstsemester. Alle foredragene varer fra kl.11-kl.12.45 og er åpne for pensjonistuniversitetets medlemmer.

I tillegg kan ikke-medlemmer kjøpe billett for kr. 100 pr. foredrag, så lenge det er plass i salen. Vi foretrekker Vipps som betalingsmiddel.