Informasjon

Vi har de siste årene hatt veldig stor pågang av interesserte som ønsker å bli medlem.  På grunn av kapasiteten på Klingenberg kino, hvor foredragene holdes, har vi måttet begrense antall medlemmer til 1300.  Vi opererer derfor nå med venteliste for å bli medlem, og for tiden er det så mange på denne ventelisten, at det kan ta noen år for de sist påmeldte før det er mulig å bli medlem.

Det er imidlertid fullt mulig å komme på foredragene selv om du ikke er medlem.  Da koster det kr 100,- (i kontanter) pr. gang.