Innmelding på venteliste

Pr. april 2021 har vi 1125 på ventelisten.  Erfaringsmessig er det årlig +/- 100 medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap.  Vi gjør derfor oppmerksom på at det vil ta flere år før du får tilbud om medlemskap.

Det er imidlertid mulig å komme på foredragene selv om du ikke er medlem.
Fra kl. 10.15 selger vi +/- 50 bill., og det koster kr 100,- (kontant eller Vipps) pr. gang.

Når alle felt er korrekt utfylt og du har trykket «Send», får du en automatisk bekreftelse på skjermen at innmeldingsskjemaet er sendt inn = «melding sendt».