Innmelding på venteliste

Frem til 1. februar 2022 vil det ikke være mulig å registrere seg på ventelisten.

Inntil videre er det heller ikke anledning for ikke-medlemmer å delta på våre forelesninger.