Program

Oversikt over gjeldende program Klingenberg finner du her: Program vår 2021

På grunn av koronasituasjonen og karantenereglene må det oppsatte foredraget 22. april av Tore Janson, språkprofessor ved universitetet i Gøteborg, dessverre utgå.
I stedet vil Torkjell Leira, samfunnsgeograf og seniorrådgiver i Klimahuset – Naturhistorisk museum, holde foredraget :»Kampen om regnskogen. Sannheten om Norge i Brasil»

Du kan se tidligere programmer her: