Program våren 2022

Pensjonistuniversitetet er helt åpent og alt er som i «gamle dager»; du viser medlemskort og setter deg hvor du vil i salen. Ikke-medlemmer kan også komme og kjøpe billett som koster 100,-/gang.