Reiser

Turer våren 2022

På grunn av situasjonen med korona-viruset er ingen nye turer lagt opp for 1. halvår 2022.

Med vennlig hilsen
Turkomitéen

Turkomitéens e-postadr.: putur.oslo@gmail.com
Har du PC? Send oss en e-post = ingen misforståelser