Om PU

Hva er PU?
PU ble opprettet i 1982 for pensjonister over 60 år uansett bakgrunn.  Mange pensjonister sitter inne med ubrukte ressurser, idéer og ønske om å lære mer.     Det var – og er – kongs­tanken bak PUs virksomhet.

PUs aktiviteter består av foredrag innen et bredt spekter av temaer,  med stor vekt på seriøsitet og kvalitet. Det arrangeres 14 foredrag pr. semester og gruppereiser i inn- og utland. Foredragene holdes i Klingenberg kino, torsdager fra kl. 11 – 13, i perioden januar-april og september-desember.

Styre og administrasjon
PU mottar ingen offentlig støtte. Foreningen administreres av et styre på 9 medlemmer. Styret, andre tillitsvalgte og medhjelpere på kontoret arbeider alle uten betaling. Medlemstallet er maks. 1300. Årskontingenten er kr. 700. For medlemmer som tas opp fra høsten er kontingenten kr. 350.
For medlemmer er det ingen påmelding til foredragene eller inngangspenger. Ikke-medlemmer kan høre foredragene for kr. 100,-/gang (kontant/Vipps) avhengig av plass.

Styret 2020/2021:

  • Klara Bøe, leder
  • Siri Treu, nestleder
  • Hans L. Clementz, programsjef/styremedlem
  • Geir Hasse Hofsæth, tursjef/styremedlem
  • Anne Christie, styremedlem
  • Jan Cato Halsaa, styremedlem
  • Grete Myhre, styremedlem
  • Per Christian Quale, styremedlem
  • Helvi Holm Samdal, styremedlem

Årsmøtet
PUs høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Ref. digitalt årsmøte august 2020

Vedtekter pr. 28.8.20