Om PU

Hva er PU?
PU ble opprettet i 1982 for pensjonister over 60 år uansett bakgrunn.  Mange pensjonister sitter inne med ubrukte ressurser, idéer og ønske om å lære mer.  Det var – og er – kongs­tanken bak PUs virksomhet.

PUs aktiviteter består av foredrag innen et bredt spekter av temaer,  med stor vekt på seriøsitet og kvalitet. Det arrangeres 14 foredrag pr. semester og gruppereiser i inn- og utland. Foredragene holdes i Klingenberg kino, torsdager fra kl. 11 – 13, i perioden januar-april og september-desember.

Styre og administrasjon
PU mottar ingen offentlig støtte.  Foreningen administreres av et styre på 9 medlemmer.  Styret, andre tillitsvalgte og medhjelpere på kontoret arbeider alle uten betaling.  Medlemstallet er maks. 1300. Årskontingenten er kr. 1.000.  I normale tider kan medlemmer tas opp fra høsten, og da er kontingenten 50% av gjeldende årskontingent.
For medlemmer er det ingen påmelding til foredragene eller inngangspenger.
Ikke-medlemmer kan høre foredragene for kr. 100,-/gang (kontant/Vipps) avhengig av plass.

Styret 2021/2022:

  • Grete Myhre, leder
  • Siri Treu, nestleder
  • Anne Christie, programsjef/styremedlem
  • Geir Hasse Hofsæth, tursjef/styremedlem
  • Jan Cato Halsaa, styremedlem
  • Per Christian Quale, styremedlem
  • Helvi Holm Samdal, styremedlem
  • Åse Frich, styremedlem
  • Wenche Elgin Wilhelmsen, styremedlem

Årsmøtet
PUs høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Ref. digitalt årsmøte 04-21

Vedtekter pr. 04-21