Turer

Turvirksomheten er nedlagt

Styret i PU besluttet høsten 2022 å legge ned sin turvirksomhet. 

Vi søkte våren 2022, både muntlig i Colosseum og skriftlig i e-post til alle medlemmer i juni, etter person som kunne overta etter tidligere turleder, men det var ingen som meldte seg. I tillegg finnes det svært mange turoperatører nå, så behovet er mye mindre enn tidligere.

Derfor ble beslutningen om å avslutte den virksomheten i PU tatt høsten 2022.

19. januar 2023

Hilsen
Styret