Turer

PU trenger turleder

Det er ikke lagt opp til noen turer for høsten 2022 fordi vi ikke har fått fatt i ny turleder etter at Geir Hofsæth gikk ut av styret i år.  Styret håper det er medlemmer som ønsker at PUs turprogram kan fortsette, og vi ønsker at personer som vil arrangere og ta ansvar for turer melder seg.  PU har hatt en fin tradisjon med korte og lengret turer både i inn- og utland.  Deltakelsen har ligget mellom 30-50 personer, og alle har vært svært fornøyd med turoppleggene.

Vi har laget en «annonse» som du kan lese ved å klikke her.  Der er nærmere beskrevet hva turlederen har gjort tidligere og hva vi tenker oss nå.  Geir Hofsæth har sagt seg villig til å bistå så langt han kan.

2. juni 2022

Hilsen
Styret