Startside

Høstsesongen 2020
Selv om vi p.t. er usikre på om programmet kan gjennomføres, tar vi sjansen på å ønske alle velkommen til første møte 10. september.  Programmet finner du under fanen Program.  Vi vil selvfølgelig følge utviklingen av Corona¬pandemien nøye, og legge myndighetenes råd og påbud til grunn for om vi kan avholde møter eller ikke utover høsten.
Som kjent måtte vi utsette årsmøtet for 2019 fra 16. april til høstsemesteret. Vi tar nå sikte på å avvikle årsmøtet i forbindelse med medlemsmøtet 10. september; eventuelt tar vi sikte på å avholde årsmøtet digitalt, slik vi har sett andre, sammenlignbare lag og foreninger har gjort.
Vi ber dere alle om å følge med her for eventuelle endringer.
På vegne av styret i Pensjonistuniversitetet vil jeg ønske alle en god, om enn annerledes sommer. Vi gleder oss til å se dere igjen i Klingenberg kino – forhåpentligvis i september.

Beste hilsen Klara Bøe
Leder av styret

 

VELKOMMEN TIL PENSJONISTUNIVERSITETET OSLO

Pensjonistuniversitetet Oslo (PU) er en ideell, frittstående forening.  Formålet er å skape et kulturforum for medlemmene.  Det vil vi oppnå ved åpne møter med foredrag og reiser i inn- og utland.

book_01

Det finnes ingen kunnskap
som ikke er verdifull…
Edmund Burke