Startside

Aktiviteter under covid-19-pandemien

  • Også etter myndighetenes innstramminger i smitteverntiltakene 26.10.2020 gis det mulighet til å samle inntil 200 mennesker innendørs på faste plasser. Vi arrangerer derfor fremdeles foredrag for inntil 200 personer i Klingenberg kino torsdager 11 – 13, og strømmer samtidig foredraget, slik at medlemmene kan velge å se det hjemmefra. Medlemmene fikk 5.9.2020  tilsendt e-post/brev med lenke for strømming til alle foredragene.  Strømmingen kan bare sees i sann-tid.
  • Av smittevernhensyn er vi pålagt å registrere deltakerne på hvert foredrag. Det krever digital påmelding.  Medlemmene ble orientert i e-post/brev 5. september om prosedyren for dette.  Digital påmelding er gjennomført til alle høstens foredrag.
  • Vi ber medlemmer som er påmeldt, men blir forhindret fra å komme, om å melde fra til post@puioslo.no. Dette gir mulighet for at en annen kan delta i stedet for deg.  Basert på de avmeldingene vi får, åpner vi for nye påmeldinger fra mandag kveld til onsdag kveld; se utsendingen 5. september for prosedyre.  Vi lukker påmeldingen når vi igjen har passert grensen for 200 deltakere.
  • Salg av billetter og strømming av foredrag til ikke-medlemmer er dessverre foreløpig ikke mulig.
  • Betingelsen for å kunne gjennomføre foredragene i Klingenberg er at kinoen og PU er i stand til å overholde gjeldende smittevernregler. Vi har samarbeidet om et godt smittevern, og ber i tillegg medlemmene om å
    HOLDE AVSTAND – VASKE/SPRITE HENDENE – VÆRE HJEMME HVIS MAN IKKE ER FRISK.

Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon.

Hilsen styret i PU

VELKOMMEN TIL PENSJONISTUNIVERSITETET OSLO

Pensjonistuniversitetet Oslo (PU) er en ideell, frittstående forening.  Formålet er å skape et kulturforum for medlemmene.  Det vil vi oppnå ved åpne møter med foredrag og reiser i inn- og utland.

book_01

Det finnes ingen kunnskap
som ikke er verdifull…
Edmund Burke