Startside

Til alle PU-venner,

Torsdag 27. januar kan vi igjen ønske velkommen til årets første foredrag på Colosseum.
Alle medlemmer får e-post i denne uken med relevant informasjon.

Pga begrenset adgang  og smittesporing er vi forpliktet til å ha oversikt over alle tilstedeværende med navn/e-postadresse og tlf.nr., og derfor må hvert enkelt medlem bestille billett digitalt på Colosseum.
Så lenge det er restriksjoner i antall besøkende på Colosseum, vil vi strømme foredragene mens de foregår; et tilbud som også bare gjelder medlemmer av PU.

Så lenge restriksjonene opprettholdes er det dessverre bare adgang for medlemmer.

Da håper vi at samfunnet stabiliseres ut over våren, og at vi snart kan møtes på vanlig måte på ColosseumI mellomtiden er dette vår beste måte å løse en vanskelig situasjon på.

Oslo, 19. januar 2022
Med hilsen
Styret i PU

 

 

 

VELKOMMEN TIL PENSJONISTUNIVERSITETET OSLO

Pensjonistuniversitetet Oslo (PU) er en ideell, frittstående forening.  Formålet er å skape et kulturforum for medlemmene.  Det vil vi oppnå ved åpne møter med foredrag og reiser i inn- og utland.

book_01

Det finnes ingen kunnskap
som ikke er verdifull…
Edmund Burke