Startside

Foredragene høst 2021

Styret i Pensjonistuniversitetet ønsker å takke for alle positive meldinger vi har mottatt fra medlemmene i løpet av det siste halvannet år.  De har varmet.
Vi hadde håpet å kunne åpne høstsemestret på tradisjonell måte, men med den uforutsigbare varianten av covid-19, Delta, er fremtiden fortsatt usikker. Vi arbeider med flere scenarier.
På grunn av oppgradering av sal 1 i Klingenberg kino vil alle foredragene bli flyttet til Colosseum kino inntil videre. Vi er i den anledning glade for å kunne tilby større lokale slik at vi pr. i dag kan ha 500 personer fysisk til stede til tross for gjeldende koronarestriksjoner. Så lenge vi må ha begrenset antall tilhørere, vil foredragene også bli strømmet, slik de ble i vårsemesteret. Det er flere av dere som ønsker at strømmingen kan bli permanent, selv når verden går tilbake til bake til det normale. Dessverre vil det innebære for høye driftskostnader. 
Vi vil gjøre så godt vi kan for at foredragene skal bli tilgjengelige for medlemmene i en uoversiktlig tid. Vi gjør vårt beste for å legge ut relevant informasjon etterhvert som situasjonen endres.  Følg med!
Ikke-medlemmer har ikke adgang så lenge vi har koronarestriksjoner.

Oslo, august 2021
Hilsen styret i PU

 

VELKOMMEN TIL PENSJONISTUNIVERSITETET OSLO

Pensjonistuniversitetet Oslo (PU) er en ideell, frittstående forening.  Formålet er å skape et kulturforum for medlemmene.  Det vil vi oppnå ved åpne møter med foredrag og reiser i inn- og utland.

book_01

Det finnes ingen kunnskap
som ikke er verdifull…
Edmund Burke