Om PU

Hva er PU?

PU ble opprettet i 1982 for pensjonister over 60 år uansett bakgrunn.  Mange pensjonister sitter inne med ubrukte ressurser, idéer og ønske om å lære mer.  Det var – og er – kongs­tanken bak PUs virksomhet.

PUs aktiviteter består av foredrag innen et bredt spekter av temaer,  med stor vekt på seriøsitet og kvalitet. Det arrangeres 14 foredrag pr. semester og gruppereiser i inn- og utland. Foredragene holdes i Colosseum kino, torsdager fra kl. 11 – 13, i perioden januar-april og september-desember.

Styre og administrasjon

PU mottar ingen offentlig støtte.  Foreningen administreres av et styre på 9 medlemmer.  Styret, andre tillitsvalgte og medhjelpere på kontoret arbeider alle uten betaling.  Medlemstallet er maks. 1500. Årskontingenten er kr. 1.000.

For medlemmer er det ingen påmelding til foredragene eller inngangspenger.

Våre vedtekter

Våre vedtekter kan du laste ned og lese her

Styret 2023/2024

  • Helvi Holm Samdal – Leder (Ny – 1 år)
  • Anne Christie – Programsjef (Gjenvalg – 2 år)
  • Jan Cato Halsaa, (Gjenvalg – 2 år)
  • Britt Trondsen, (Ikke på valg – 1 år)
  • Torunn Hagebø, (Ikke på valg – 1 år)
  • Arne Borthne, (Ny – 2 år)
  • Per Kristian Hol (Ny – 2 år)
  • Tora Mørstad (Ny – 2 år)

Årsmøter

PUs høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Referater fra årsmøtene

Referat årsmøte 2023

Referat årsmøte 2022

Referat digitalt årsmøte 2021