Om PU

Hva er PU?

PU ble opprettet i 1982 for pensjonister over 60 år uansett bakgrunn.  Mange pensjonister sitter inne med ubrukte ressurser, idéer og ønske om å lære mer.  Det var – og er – kongs­tanken bak PUs virksomhet.

PUs aktiviteter består av foredrag innen et bredt spekter av temaer,  med stor vekt på seriøsitet og kvalitet. Det arrangeres 14 foredrag pr. semester. Foredragene holdes i Colosseum kino (dersom ikke annet er oppgitt i programmet), torsdager fra kl. 11 – 13, i perioden januar-april og september-desember.

Styre og administrasjon

PU mottar ingen offentlig støtte.  Foreningen administreres av et styre på 8 medlemmer.  Styret, andre tillitsvalgte og medhjelpere på kontoret arbeider alle uten betaling.  Medlemstallet er maks. 1500. Årskontingenten er kr. 1.000.

For medlemmer er det ingen påmelding til foredragene eller inngangspenger. Ikke-medlemmer kan komme på forelesninger dersom ikke annet er opplyst om på selve arrangementet i programmet og så lenge det er ledig plass ved å betale kr. 100,- (Klikk her for å lese mer)
Vi foretrekker Vipps som betalingsmiddel.

Styret 2023/2024

  • Helvi Holm Samdal – Leder (Gjenvalg – 1 år)
  • Anne Christie – Programsjef (Ikke på valg- 1 år)
  • Jan Cato Halsaa, (Ikke på valg – 1 år)
  • Britt Trondsen, (Gjenvalg – 2 år)
  • Torunn Hagebø, (Gjenvalg – 2 år)
  • Arne Borthne, (Ikke på valg – 1 år)
  • Per Kristian Hol (Ikke på valg – 1 år)
  • Tora Mørstad (Ikke på valg – 1 år)
  • Turid Kjølseth (Ny – 2 år)

Administrasjonen

Wencke Sandberg (administrasjonsansvarlig)
E-post: post@puioslo.no (påberegn noe tid for svar – e-post besvares normalt sett i kontortid tirsdager mellom 10-13)
Telefon: +47 22 11 15 34 (Besvares i kontortid tirsdager 10-13 i perioden jan.-apr. og sep.-des.)

Våre vedtekter

Våre vedtekter kan du laste ned og lese her

Årsmøter

PUs høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Referater fra årsmøtene

Referat årsmøte 2024

Referat årsmøte 2023

Referat årsmøte 2022

Referat digitalt årsmøte 2021