Ventelisteregistrering

OBS!
Hvis du har registrert deg på venteliste tidligere skal du IKKE registrere deg på nytt. Da rykker du bakover i køen. Er du usikker kan du ta kontakt med oss på post@puioslo.no.

Vi har i mange år hatt veldig stor pågang av interesserte som ønsker å bli medlem.  Vi opererer derfor med venteliste før du kan bli medlem. For tiden er ventelisten så lang at det kan ta flere år før du kan få tilbud om medlemskap.

Imidlertid har ikke-medlemmer adgang til foredragene, som holdes på Colosseum kino, ved å betalte kr. 100,- pr. gang.  Billettsalg starter kl. 10.15, men vi må hele tiden vurdere salg av billetter mot antall medlemmer som møter opp.