Årets to første foredrag utsettes til høsten

Til alle PU-venner,

Livet går ikke alltid etter planen, ei heller vårt program i PU.  På bakgrunn av de siste restriksjonene, som kom rett før jul, ser vi oss nødt til å avlyse de to første foredragene 13. og 20. januar 2022.  Men både Erling Dokk Holm og Kalle Moene har sagt seg villige til å komme tilbake til høsten.

I dag er det eneste vi vet at ny informasjon om korona-situasjonen skal gis 14.1., og vi må derfor avvente hva som skjer etter denne dato og hvilke restriksjoner som da gjelder.

Vi ønsker alle et Godt Nytt År; forhåpentligvis enklere enn 2021!

Oslo, 2. januar 2022
Hilsen styret i PU