Bli medlem

For å bli medlem må du registrere deg på ventelisten. Når det blir ledig plass vil du få tilsendt en e-post med instruksjoner på hvordan du betaler medlemskontingenten. Vi har de siste årene hatt veldig stor pågang av interesserte som ønsker å bli medlem.  På grunn av kapasiteten på Klingenberg kino, hvor foredragene holdes, har vi måttet begrense antall medlemmer til 1300.  Vi opererer derfor nå med venteliste for å bli medlem, og for tiden er det så mange på denne ventelisten, at det kan ta flere år for de sist påmeldte før de får tilbud om medlemskap.

Det er mulig å komme på foredragene selv om du ikke er medlem. Fra kl. 10.15 selger vi +/- 50 bill., og det koster kr. 100,- (kontant/Vipps) pr. gang.

Skjema for ventelisteregistrering.

Alle felt må fylles ut.