INNKALLING TIL ÅRSMØTE 28. APRIL 2022

Årsmøtet finner sted torsdag 28. april 2022 kl. 11-11.30 i Colosseum kino

Agenda

 1. Åpning av møtet
 2. Godkjennelse av møteleder
 3. Valg av møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med
  møteleder
 4. Årsmelding for 2021
 5. Regnskap for 2021 samt revisors beretning
 6. Budsjettforslag 2022
 7. Valg av leder og styremedlemmer
 8. Valg av valgkomité og revisor
 9. Aktuell informasjon
  • Kort orientering om digitalisering av PU v/Jan Cato Halsaa
  • Orientering om ny leiekontrakt med Colosseum v/Per Chr. Quale

Etter årsmøtet:

Pensjonistuniversitetet i Oslo fyller 40 år. Ved Nina Fjetland

11.45-12.45:

Foredrag – “Kringkastingsorkestret – hele landets orkester i 75 år”
ved Jan Fredrik Heyerdahl / informasjonsansvarligi KORK
(endring fra tidligere oppsatt program)

Det foretas loddtrekning om 2 gratis års-medlemskap blant de fremmøtte
på årsmøtet

Oslo, 15. mars 2022
Styret